Skip to main content
Projekti eesmärk:

Toetada iga õppija andekust läbi diferentseeriva õppe.

Toimumise koht:

Viljandi Kesklinna Kool

Selleks on loodud tingimused järgnevate tegevuste kaudu:

  • Noppeõpe matemaatikas 2.-4. klass
  • Temporühmad matemaatikas 5.-9. klass
  • Temporühmad füüsikas ja keemias 8.-9. klass
  • Väitlusõpetus võimekatele – 8.-9. klass (kirjanduse ja ühiskonna õpetuse lõiming)

Noppeõpe on üks võimalus õpilaste annete arendamiseks. Kiiremini edenevad õpilased nopitakse ühel korral nädalas matemaatika tundidest välja, õppides ainet õppekavaga võrreldes süvendatult või laiendatult.

Temporühmas valitakse õpilaste jaoks sobiv õppimise kiirus ja vastava raskusastmega ülesanded. Rahulikuma tempoga rühmas keskendutakse põhiteemade õppimisele ja kinnistamisele. Kiirema tempoga rühmas jõutakse lahendada ka keerukamaid ülesandeid.

Sihtasutus Viljandi hariduse arengufond

Aadress: Hariduse 2, Viljandi 71012
Reg.kood: 90012521
info@haridusfond.ee